Điều khoản và điều kiện

Chào mừng đến với 8daybet!

Các điều khoản và điều kiện này phác thảo các quy tắc và quy định cho việc sử dụng Trang web của 8daybet, có tại https://8daybet.org/.

bằng cách truy cập trang web này, chúng tôi cho rằng bạn chấp nhận các điều khoản và điều kiện này. Không tiếp tục sử dụng 8daybet nếu bạn không đồng ý thực hiện tất cả các điều khoản và điều kiện được nêu trên trang này.

Thuật ngữ dưới đây ứng dụng cho các Điều khoản và Điều kiện này, Tuyên bố về Quyền riêng tư và Thông báo từ chối trách nhiệm và tất tần tật các Thỏa thuận: “Khách hàng”, “Bạn” và “Của bạn” đề cập đến bạn, người đăng nhập vào trang web này và tuân thủ các điều khoản và điều kiện của doanh nghiệp. “Công ty”, “Bản thân”, “Chúng tôi”, “Của chúng tôi” và “Chúng tôi”, đề cập đến doanh nghiệp của chúng tôi. “Bên”, “Các bên” hoặc “Chúng tôi”, đề cập đến cả người tiêu dùng và chính chúng ta. tổng quan các điều khoản đề cập đến đề nghị, chấp nhận và xem xét thanh toán cần thiết để thực hiện quy trình hỗ trợ của chúng tôi cho người tiêu dùng theo cách phù hợp nhất với tham vọng rõ ràng là cung ứng nhu cầu của quý khách hàng đối với việc cung cấp các dịch vụ đã nêu của công ty, phù hợp với và tuân theo luật pháp hiện hành của Hà Lan.

cookie

Chúng tôi dùng cookie. Khi truy cập 8daybet, bạn đã đồng ý tận dụng cookie theo cơ chế quyền riêng tư của 8daybet.

Hầu hết các trang web tương tác đều dùng cookie để cho phép chúng tôi truy xuất thông tin chi tiết của người dùng cho mỗi lần truy cập. Cookie được trang web của chúng tôi dùng để kích hoạt chức năng của một số khu vực nhất định nhằm giúp mọi người truy cập trang web của chúng tôi đơn giản và dễ dàng hơn. Một số đối tác doanh nghiệp liên kết/quảng cáo của chúng tôi cũng có thể sử dụng cookie.

Giấy phép

Trừ khi có quy định khác, 8daybet và/hoặc người cấp phép của nó sở hữu quyền sở hữu trí tuệ đối với tổng quan tài liệu trên 8daybet. tất tần tật các quyền sở hữu trí tuệ được bảo lưu. Bạn hoàn toàn có thể truy cập trang này từ 8daybet cho ý định tận dụng cá nhân của riêng bạn tuân theo các hạn chế được đặt ra trong các điều khoản và điều kiện này.

Bạn không được:

 • Đăng lại tài liệu từ 8daybet
 • Bán, cho thuê hoặc cấp giấy phép phụ từ 8daybet
 • Sao chép, sao chép hoặc sao chép tài liệu từ 8daybet
 • Phân phối lại Content từ 8daybet

Các phần của trang web này tạo cơ hội cho người tận dụng đăng và bàn luận quan điểm ​​cũng như thông tin trong các khu vực nhất định của trang web. 8Daybet không lọc, chỉnh sửa, xuất bản hoặc xem xét các Nhận xét trước khi chúng có mặt trên trang web. Nhận xét không phản ánh quan niệm và quan điểm ​​của 8daybet, các đại lý và/hoặc chi nhánh của nó. Nhận xét phản ánh quan niệm và quan điểm ​​của người đăng ý kiến và ý kiến ​​của họ. Trong phạm vi được pháp luật hiện hành cho phép, 8daybet sẽ không chịu trách nhiệm về các Nhận xét hoặc bất cứ trách nhiệm pháp lý, thiệt hại hoặc chi phí nào gây ra và/hoặc phải gánh chịu do việc tận dụng và/hoặc đăng tải và/hoặc sự xuất hiện của các Nhận xét về điều này trang mạng.

8daybet có quyền theo dõi tổng quan các Nhận xét và xóa mọi Nhận xét có thể bị coi là không phù hợp, gây khó chịu hoặc gây ra vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này.

Bạn bảo đảm và tuyên bố rằng:

 • Bạn có quyền đăng Nhận xét trên trang web của chúng tôi và có tất cả các giấy phép và sự đồng ý cần thiết để làm như vậy;
 • Nhận xét không xâm phạm bất cứ quyền sở hữu trí tuệ nào, bao gồm nhưng không hạn hẹp bản quyền, bằng sáng chế hoặc nhãn hiệu của bất kể bên thứ ba nào;
 • Các Nhận xét không chứa bất cứ tài liệu phỉ báng, bôi nhọ, xúc phạm, không đứng đắn hoặc trái phép nào khác là xâm phạm quyền riêng tư
 • Nhận xét sẽ không được dùng để cuốn hút hoặc thúc đẩy hoạt động buôn bán hoặc tùy chỉnh hoặc truyền tải các hoạt động thương mại dịch vụ hoặc hoạt động trái phép.

Theo đây, bạn cấp cho 8daybet giấy phép không đặc quyền để sử dụng, sao chép, chỉnh sửa và ủy quyền cho người khác dùng, sao chép và chỉnh sửa bất kể Nhận xét nào của bạn dưới mọi hình thức, định dạng hoặc phương tiện.

Siêu kết nối đến Content của chúng tôi

Các tổ chức dưới đây hoàn toàn có thể quan hệ đến Trang web của chúng tôi mà không cần sự chấp thuận trước bằng văn bản:

 • Cơ quan chính phủ;
 • Công cụ tìm kiếm;
 • Tổ chức tin tức;
 • Các nguồn cung cấp thư mục trực tuyến hoàn toàn có thể quan hệ đến Trang web của chúng tôi giống như cách họ liên kết với các Trang web của các công ty được liệt kê khác; Và
 • Các công ty được Công nhận trên toàn hệ thống ngoại trừ các tổ chức phi tiền lãi, trung tâm mua sắm từ thiện và các nhóm gây quỹ từ thiện có thể không liên kết với trang web của chúng tôi.

Các tổ chức này hoàn toàn có thể liên kết đến trang chủ của chúng tôi, đến các ấn phẩm hoặc đến thông tin Trang web khác miễn là liên kết đó: (a) không lừa đảo dưới bất cứ mô hình nào; (b) không ngụ ý sai về tài trợ, chứng thực hoặc phê duyệt bên kết nối và các sản phẩm và/hoặc dịch vụ của bên liên kết; và (c) phù hợp với ngữ cảnh của trang web của bên liên kết.

Chúng tôi hoàn toàn có thể xem xét và chấp thuận các yêu cầu kết nối khác từ các loại tổ chức sau:

 • nguồn thông tin quý khách hàng và/hoặc doanh nghiệp thường được biết đến;
 • các trang xã hội dot.com;
 • hiệp hội hoặc các nhóm khác đại diện cho các tổ chức từ thiện;
 • nhà cung cấp thư mục trực tuyến;
 • cổng thông tin internet;
 • công ty kế toán, luật và tư vấn; Và
 • tổ chức giáo dục và hiệp hội dịch vụ thương mại.

Chúng tôi sẽ chấp thuận các yêu cầu kết nối từ các tổ chức này nếu chúng tôi quyết định rằng: (a) mối liên quan sẽ không khiến chúng tôi có cái nhìn không thiện cảm với bản thân hoặc các công ty được công nhận của chúng tôi; (b) tổ chức không có bất cứ hồ sơ tiêu cực nào với chúng tôi; (c) tiện ích cho chúng tôi từ kỹ năng hiển thị của siêu kết nối bù đắp cho sự vắng mặt của 8daybet; và (d) quan hệ nằm trong ngữ cảnh thông tin tài nguyên chung.

Các tổ chức này rất có thể liên kết đến trang chủ của chúng tôi miễn là mối liên quan đó: (a) không phải là lừa đảo theo bất kỳ cách nào; (b) không ngụ ý tài trợ, chứng thực hoặc phê duyệt một cách sai trái đối với bên liên kết và các hàng hóa hoặc dịch vụ của bên đó; và (c) phù hợp với ngữ cảnh của trang web của bên kết nối.

Nếu bạn là một trong tổ chức được liệt kê trong đoạn 2 ở trên và chú ý đến việc kết nối đến trang web của chúng tôi, bạn phải thông báo cho chúng tôi với cách gửi e-mail đến 8daybet. Vui lòng bao gồm tên của bạn, tên tổ chức của bạn, thông tin liên hệ cũng như URL của trang web của bạn, bảng liệt kê bất kể URL nào mà bạn định quan hệ đến Trang web của chúng tôi và danh sách các URL trên trang web của chúng tôi mà bạn muốn kết nối đến. kết nối. Đợi 2-3 tuần để có phản hồi.

Các tổ chức được phê duyệt hoàn toàn có thể siêu quan hệ đến Trang web của chúng tôi như sau:

 • với cách dùng tên công ty của chúng tôi; hoặc
 • với cách tận dụng bộ định vị tài nguyên thống nhất được mối liên quan với; hoặc
 • bằng cách dùng bất kể mô tả nào khác về Trang web của chúng tôi được mối liên quan với điều đó mang ý nghĩa trong ngữ cảnh và định dạng Content nội dung trên trang web của bên mối liên quan.

không được phép dùng logo của 8daybet hoặc tác phẩm nghệ thuật khác để mối liên quan mà không có giao kèo cấp phép tên thương hiệu.

iFrames

còn nếu như không có sự chấp thuận trước và cho phép bằng văn bản, bạn không được tạo các khung xung quanh các Trang web của chúng tôi để thay đổi cách truyền tải trực quan hoặc diện mạo của Trang web của chúng tôi theo bất kỳ cách nào.

Trách nhiệm nội dung

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kể nội dung nào xuất hiện trên Trang web của bạn. Bạn đồng ý bảo vệ và bảo vệ chúng tôi trước mọi khiếu nại đang gia tăng trên Trang web của bạn. Không (các) quan hệ nào xuất hiện trên bất kỳ Trang web nào hoàn toàn có thể bị hiểu là bôi nhọ, tục tĩu hoặc tội phạm hoặc vi phạm, vi phạm hoặc ủng hộ việc vi phạm hoặc vi phạm bất kỳ quyền nào của bên thứ ba.

Quyền riêng tư của bạn

Vui lòng đọc chế độ bảo mật

bảo lưu quyền

Chúng tôi có quyền yêu cầu bạn xóa tất tần tật các kết nối hoặc bất kể quan hệ cụ thể nào đến Trang web của chúng tôi. Bạn chấp thuận xóa ngay lập tức tổng thể các kết nối đến Trang web của chúng tôi theo yêu cầu. Chúng tôi cũng bảo lưu quyền tuân thủ các điều khoản và điều kiện này cũng như chế độ liên kết bất kỳ bao giờ. bằng cách thường xuyên liên kết với Trang web của chúng tôi, bạn đồng ý bị ràng buộc và tuân theo các điều khoản và điều kiện kết nối này.

đào thải các quan hệ từ trang web của chúng tôi

Nếu bạn tìm thấy bất kể quan hệ nào trên Trang web của chúng tôi gây khó chịu vì bất cứ lý do gì, bạn rất có thể liên hệ và thông báo cho chúng tôi bất kỳ lúc nào. Chúng tôi sẽ xem xét các yêu cầu xóa mối liên quan nhưng chúng tôi không bắt buộc phải làm như vậy hoặc trả lời trực tiếp cho bạn.

Chúng tôi không bảo đảm rằng thông tin trên trang web này là chính xác, chúng tôi không đảm bảo tính đầy đủ hoặc chính xác của nó; chúng tôi cũng không hứa chắc chắn rằng trang web vẫn có sẵn hoặc tài liệu trên trang web được cập nhật.

từ chối trách nhiệm

Trong phạm vi tối đa được luật pháp hiện hành cho phép, chúng tôi loại bỏ mọi tuyên bố, chắc rằng và điều kiện liên quan đến trang web của chúng tôi và việc sử dụng trang web này. Không có gì trong tuyên bố từ chối trách nhiệm này sẽ:

 • giới hạn hoặc loại trừ trách nhiệm pháp lý của chúng tôi hoặc của bạn đối với trường hợp tử vong hoặc thương tích cá nhân;
 • hạn chế hoặc vứt bỏ trách nhiệm pháp lý của chúng tôi hoặc của bạn đối với gian lận hoặc xuyên tạc gian lận;
 • hạn hẹp bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào của chúng tôi hoặc của bạn theo bất kể cách nào không thể phép theo luật hiện hành; hoặc
 • sa thải bất cứ trách nhiệm pháp lý nào của chúng tôi hoặc của bạn có thể không được loại trừ theo luật hiện hành.

Các hạn hẹp và cấm trách nhiệm pháp lý được đặt ra trong Phần này và các nơi khác trong tuyên bố từ chối trách nhiệm này: (a) tuân theo đoạn trước; và (b) chi phối tất tần tật trách nhiệm pháp lý phát sinh theo tuyên bố từ chối trách nhiệm, bao gồm trách nhiệm pháp lý phát sinh trong hợp đồng, ngoài hợp đồng và vi phạm nghĩa vụ theo luật định.

Miễn là trang web và thông tin cũng như dịch vụ trên trang web được cung cấp không tính tiền, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ tổn thất hoặc thiệt hại nào.